Interes public


informații de interes public


Instituţia noastră este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice – CNPP, fiind investită iniţial cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale şi a H.G. nr. 13/08.01.2004 modificată şi actualizată la zi, privind statutul CNPAS (în prezent CNPP).

În prezent instituţia noastră îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Instituţia asigură aplicarea în judeţul Mureș a legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale de stat precum şi din domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.


Conducere:

Director Executiv: Neagoe Eugenia

Director Executiv Adj – Direcţia Economică şi Evidenţă Contribuabili : Chiorean Manuela

Director Executiv Adj – Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii: Stoica Stelian

Agenda conducerii


● Formular acreditare: descarca


● Solicitare informaţii. Legislaţie:

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice: Răstăşan Roxana – consilier superior Compartiment Comunicare şi Relaţii Publice, tel.: 0265-311021, e-mail: cjpmures@cjpmures.ro


Buletin Informativ (Legea 544/2001):

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – descarcă

H.G. 123/2002 – norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – descarcă

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 – descarcă

Reclamaţie administrativă – refuz – descarcă

Reclamaţie administrativă – netrimitere in termenul legal – descarcă


● Rapoarte de aplicare  a Legii 544/2001:

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021


Raport de activitate a Casei Judeţene de Pensii Mureş – anul 2021 


Structura organizatorică


● Regulament de organizare şi funcţionare al C.J.P. Mureş


Bilanţuri contabile:

Bilanţ contabil la 31.12.2021


Bugete venituri şi cheltuieli:

Bugete de venituri şi cheltuieli


● Programul anual al achiziţiilor publice:

Program achiziţii publice 2021


Proces verbal inventariere bunuri primite cu titlu gratuit


Lista clădirilor încălzite și/sau răcite


Centralizator Contracte CJP Mureş 2021-2022


Lista cu documentele de interes public


Lista cu categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţie


Comisia paritara


Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala


Transparenţa veniturilor salariale:

31 Martie 2017
30 Septembrie 2017
31 Martie 2018
30 Septembrie 2018
30 Septembrie 2019
31 Martie 2020
31 Martie 2021
30 Septembrie 2021
31 Martie 2022

 

 

Recent Posts