Detașamente de muncă

Detașamente de muncă


REFUGIATI, DETASAMENTE DE MUNCA

Cine beneficiaza de prevederile Legii 189/2000?

Beneficiază de prevederile Legii 189/2000 persoana, cetătean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează:

● a fost deportata în ghetouri si lagare de concentrare din străinătate;
●a fost privata de libertate în locuri de detentie sau în lagare de concentrare;
●a fost stramutata (SAU REFUGIATĂ) în alta localitate decât cea de domiciliu;
●a făcut parte din detasamentele de munca fortată;
●a fost supravietuitoare a trenului mortii;
●este sotul sau sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, daca ulterior nu s-a recasatorit.
●Acte necesare in vederea stabilirii calitatii de REFUGIAT

Acte din care să rezulte calitatea de refugiat:

●Legitimatia de refugiat (personala sau a parintilor);
●Adeverinta eliberata de catre Arhivele Nationale;
●Acte eliberate de Primarii;
●orice alte acte, dovezi sau certificate, eliberate de către autoritătile militare sau civile românesti

În lipsa documentelor mentionate dovada persecutiei etnice se poate face prin DECLARATIE DE MARTORI. Martorii trebuie să dovedească la rândul lor că s-au aflat în aceiasi situatie cu solicitantul.

Acte personale ale solicitantului (prezentate în copie si original):

● certificat de nastere;
●certificat de căsătorie(după caz);
●buletin de identitate;
●cupon de pensie.

Actele mentionate mai sus se vor depune însotite de o cerere scrisă si un dosar la Casa Judeteană de Pensii Mures, Tg. Mures, str. T. Vladimirescu nr.60. tel 311021, în zilele de miercuri între orele 9,30 – 10,30

 De ce drepturi beneficiaza cei cu Legea nr. 189/2000?

● asistenta medicala si medicamente, în mod gratuit sii prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor;
●transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun apartinînd unităéilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
●6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată romana, cu clasa I;
●6 calatorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, dupa caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la resedinta de judeé, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferată;
●un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staéiune balneoclimaterica;
●scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;
●prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;
●acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

(1) Persoanele care s-au aflat în situatiile prevăzute la art. 1 lit. a), b) si c) au dreptul la o indemnizatie lunară de 100 lei pentru fiecare an de detentie, de deportare sau de strămutare(refugiere) în alte localitati.
(2) Persoanele care s-au aflat în situatiile prevazute la art. 1 lit. d) si e) au dreptul la o indemnizatie lunara de 50 lei pentru fiecare an în care au facut parte din detasamentele de munca fortata sau au fost în trenul mortii.

Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevazute la art. 1, va beneficia, începînd cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusa cererea, în conditiile prezentei ordonanée, de o indemnizaéie lunară fixă de 100 lei neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.

 Cine beneficiaza de prevederile Legii 309/2002?

Beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana, cetatean roman, care a efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961.

Acte necesare in vederea stabilirii calitatii de Beneficiar al legii nr.309/2002 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Dir. Gen. A Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.

Acte din care să rezulte că a efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale aServiciului Muncii în perioada 1950-1961:

● Livret militar;
●Adeverinte eliberate de centrele militare judetene;
●Adeverinte eliberate de UM 02450 Pitesti;
●Acte personale ale solicitantului (prezentate in copie si original);
●certificat de nastere;
●buletin de identitate;
●cupon de pensie.

Actele mentionate mai sus se vor depune însotite de o cerere scrisă si un dosar.

 De ce drepturi beneficiaza cei cu Legea nr. 309/2002?

● o indemnizatie lunara, neimpozabila, de 15.000 lei pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii ;
● asistenta medicala si medicamente in mod gratuit, atat in tratamentul ambulatoriu, cat si in timpul spitalizarii;
● scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor. De aceste drepturi beneficiaza si vaduvele supravietuitoare ale persoanelor care s-au aflat in situatia prevazuta la art. 1, care nu s-au recasatorit.

Recent Posts