Atribuții generale

Atribuții generale


● Inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;

● Incheie contracte de asigurari sociale, potrivit legii;

● Asigura colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale, conform legii;

● Verifica modul de constituire, virare si incasare a contributiei de asigurari sociale si dispune, dupa caz, masurile prevazute de lege;

● Desfasoara activitate de constatare si recuperare a creantelor bugetare, inclusiv prin executarea silita a acestora, potrivit legii;

● Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;

● Stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
Stabilesc si platesc indemnizatii si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate din bugetul de stat, in conditiile legii;

● Emit decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;

● Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;

● Asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;

● Realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

● Distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;

● Rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;

● Asigura reprezentarea in fata instantelor de judecata, potrivit legii;

● Indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de statutul aprobat prin Hotararea Guvernului nr.258/22.02.2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ori stabilite de presedintele C.N.P.P.

Recent Posts