Îndrumări completare cerere

Îndrumări completare cerere


  • DATA ÎNREGISTRĂRII CERERII NU MAI CONSTITUIE CRITERIU DE REPARTIZARE A BILETELOR DE TRATAMENT !

CERERILE  ŞI  ACTELE  AFERENTE SE POT TRANSMITE prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune direct la sediul C.J.P. Mureş :
         – adresa C.J.P. Mureş: Tg. Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 60
         – fax: 0265-262.018
         – e-mail: spa.mures@cnpp.ro


Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de prima perioadă pentru care se solicită biletul.

SE COMPLETEAZĂ cu majuscule, numai pe formularul tipizat aprobat, care se poate procura gratuit de la sediul C.J.P. Mureş sau de pe internet – www.cnpp.ro sau www.cjpmures.ro

MODUL DE COMPLETARE A CERERII:

  • pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate câmpurile (faţă-verso) şi să fie însoţită de documentele justificative solicitate;
  • solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni;
  • se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii, din mai multe luni (de ex.: dacă se va completa pe cerere perioada 01.05.2018 – 30.09.2018, cererea va fi luată în calcul la toate seriile de bilete din acea perioadă, aplicând criteriile de repartizare la fiecare serie);
  • cererea poate cuprinde şi informaţii despre alte persoane, care au depus la rândul lor cereri şi cu care titularul doreşte să meargă în aceeaşi staţiune şi în aceeaşi perioadă;
  • răspunderea pentru modul de completare şi corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului !

Unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear în cursul unui an calendaristic;

Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament repartizat determină pierderea dreptului la un alt bilet în cursul anului calendaristic respectiv !

CRITERII DE ACORDARE A BILETELOR

1.CRITERII GENERALE   persoanele care:

a) au domiciliul sau reşedinţa în România,
b) dovedesc o afecţiune medicală ce necesită tratament balnear,
c) au calitatea de:
– pensionar al sistemului public de pensii,
– asigurat al sistemului public de pensii,
– asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
– beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care acordă dreptul la bilet de
tratament balnear prin sistemul public de pensii;
– persoană cu handicap, cfm. Legii 448/2006.

2.CRITERII SPECIFICE

a) pentru PENSIONARI:
– dacă a beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani şi sezonul sejurului
– categoria de pensie
– cuantumul pensiei

b) pentru ASIGURAŢI (angajaţi, şomeri, declaraţii şi contracte de asigurare):
– dacă a beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani şi sezonul sejurului
– nivelul venitului brut lunar sau al venitului brut lunar asigurat, la care se achită contribuţie de asigurări sociale

c) beneficiar al prevederilor unor LEGI SPECIALE, care acordă dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii (veterani de război în baza Legii 44/1994, beneficiari ai Decretului-lege nr. 118/1990 şi ai O.U.G. 214/1999, ai O.U.G. 105/1999:
– dacă a beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani şi sezonul sejurului
– cuantumul total al drepturilor de care beneficiază: pensie+indemnizaţie+prestaţie

d) PERSOANĂ CU HANDICAP, în baza Legii 448/2006:
– dacă a beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani şi sezonul sejurului
– gradul de handicap (grav, accentuat, mediu, usor)
– cuantumul veniturilor realizate, aflate în evidenţa C.J.P.: pensie+ indemnizaţie + alte prestaţii cfm. legilor speciale + venit realizat/asigurat realizat/asigurat

REGULA GENERALĂ: pentru fiecare categorie de beneficiar şi pentru fiecare criteriu specific se stabileşte prin programul informatic UN PUNCTAJ.

Repartizarea biletelor în fiecare serie se va face ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJELOR aferente fiecărei cereri.

Recent Posts