Limita de vârstă

Pensia pentru limita de vârstă


Pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta este necesara indeplinirea cumulativa a doua conditii:

● implinirea varstei-standard de pensionare;
● realizarea stagiului minim de cotizare in sistemul public.

VARSTA-STANDARD DE PENSIONARE este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

STAGIUL MINIM DE COTIZARE este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

STAGIUL COMPLET DE COTIZARE, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

 Acte necesare:

● cerere pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta;
● carnetul de munca(original si copie);
●alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de actvitate;
● livretul militar(original si copie);
● diploma de studii(original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
● pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;
● adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractuil colectiv/individual de munca;
● adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
● procura speciala pentru mandatar, daca este cazul(pentru cetateni straini si/sau romani cu domiciliul in strainatate exista posibiltatea emiterii unei procuri speciale, valabila pentru o perioada de 18 luni, prin care sa fie desemnata, in calitate de mandatar, o persoana care urmeaza a efectua, in numele titularului, toate operatiunile legate de stabilirea dreptului la pensie si incasarea pensiei cuvenite).
●acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.

Recent Posts