Stagii de cotizare

STAGII DE COTIZARE


Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte.

 In sistemul public de pensii sunt contribuabili, dupa caz:

 1. asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale
   [ vezi submeniurile: DESPRE PERSOANELE ASIGURATE OBLIGATORIU IN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII si  ASIGURATI CU DECLARATIE INDIVIDUALA DE ASIGURARE]
 2. angajatorii si institutiile care efectueaza plata ajutoarelor prevazute la art.6 alin (1) pct V din Legea 263/2010
  [ vezi submeniul: OBLIGATII PENTRU ANGAJATORI]
 3. persoanele juridice care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin (1) lit d) si pct II, asimilate angajatorului in conditiile prezentei legi
  [ vezi submeniul:  DESPRE PERSOANELE ASIGURATE OBLIGATORIU IN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII]
 4. Agentia Nationala pentru ocuparea Fortei de Munca, care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, institutie care, pentru someri, este asimilata angajatorului
  [ vezi submeniul:  DESPRE PERSOANELE ASIGURATE OBLIGATORIU IN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII]
 5. persoanele prevazute la art. 6 alin (1) pct IV si alin. (2).
   [ vezi submeniul:  CONTRACTE DE ASIGURARE SOCIALA].

Recent Posts