Anticipată

Pensia anticipată


 PENSIE ANTICIPATA se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea 263.

PENSIA ANTICIPATA PARTIALA se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

 Acte necesare:

●cerere pentru inscrierea la pensie anticipata/anticipata partiala;
●carnetul de munca(original si copie)
●alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de actvitate;
●adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractuil colectiv/individual de munca;
●adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
●procura speciala pentru mandatar, daca este cazul;
●adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;
●acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.

Recent Posts