Legislație

Legislație


ACTE NORMATIVE

 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010
  privind sistemul unitar de pensii publice
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010
 • LEGE nr. 221 din 27 iulie 2018
  pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii public
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018
 • NORME din 20 martie 2011
  de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 martie 2011
 • ORDONANŢĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)
  privind Codul de procedură fiscală**)
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*)
  privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 (*actualizată*)
  privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 6 iunie 2002
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000
  privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000

Recent Posts