Asig. cu decl. individuală

ASIGURAŢI CU DECLARAŢIE INDIVIDUALĂ DE ASIGURARE


     Începând cu  data de  01.07.2012 ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Cap II şi III din titlul IX (alin 2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare aduse de OUG 125/2011, competenţa de administrare a contribuţiei de asigurări sociale datorată în baza declaraţiei individuale de asigurare  a revenit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin unităţile sale teritoriale

Recent Posts