Pensii internaţionale

PENSII INTERNAŢIONALE


     Începând cu data de 01.01.2007, data aderării la Uniunea Europeană, România aplică prevederile regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, și anume Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială a lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul comunității și Regulamentul nr.574/1972 care stabilește modalitățiile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71.

      Începând cu 01.05.2010 a intrat în vigoare Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificată și completată prin Regulamentul (CE) nr.988/2009 şi Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE)nr.883/2004.

       Regulamentele vizează cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spațiului Economic European, după cum urmează: Austria,  Belgia,  Bulgaria,  Cehia,  Cipru, Danemarca,  Estonia, Finlanda, Franţa,  Germania,  Grecia,  Irlanda,  Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia,  Spania,  Suedia,  Ungaria,  Islanda,  Norvegia,  Liechstenstein, Elveţia.

      În cazul persoanelor care au lucrat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori a Spaţiului Economic European:

–   drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii;

–   persoanele interesate pot solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale; vârstele de pensionare sunt, de regulă, diferite de la un stat la altul. Pe cale de consecinţă, fiecare stat va stabili pensia la data îndeplinirii condiţiilor potrivit legislaţiei proprii;

–    drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.

Recent Posts