Documente necesare

DOCUMENTE NECESARE


           Documentatia necesara a fi prezentata la Cabinetul de Expertiza Medicala pentru demararea procedurii de incadrare intr-un grad de invaliditate, avand ca finalitate emiterea deciziei medicale:

– Cerere tip
– Bilete de iesire din spital
– Referat medical/Scrisoare medicala
– Analize de laborator
– Investigatii imagistice
– Exploatari functionale
– Copie xerox carnet de munca
– Copie xerox carte de indentitate

Recent Posts