Documente necesare

DOCUMENTE NECESARE


           Documentatia necesara a fi prezentata la Cabinetul de Expertiza Medicala pentru demararea procedurii de incadrare intr-un grad de invaliditate, avand ca finalitate emiterea deciziei medicale:

Cerere tip
Referat Medical Anexa 2

             

               Pentru avizarea de catre Comisia de Expertiza Medicala a concediilor medicale sunt necesare urmatoarele documente:

– Solicitarea de la medicul specialist catre Comisia de Expertiza Medicala: Anexa 5 
– Copie adeverinta actualizata de la locul de munca cu nr. de zile calendaristice de concediu medical, defasurata pe luni, din ultimele 12 luni, respectiv 24 luni pentru codul 14
– Copie carte de identitate
– Acte medicale doveditoare (bilete externare, scrisori medicale).

Recent Posts