Invaliditate

Pensia de invaliditate


Propunerea pentru incadrarea in grad de invaliditate se face de catre medicul specialist care asigura asistenta medicala.

Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, dupa examinarea bonavului si analizarea dosarului medical al acestuia, emite o decizie, intocmita in 4 exemplare (pentru cei care nu provin din munca, in 3 exemplare), care trebuie sa cuprinda:

● diagnosticul clinic complet si ordinea afectiunilor, reflectand importanta lor in afectarea capacitatii de munca;
● diagnosticul functional;
● diagnosticul capacitatii de munca si incadrarea(sau neincadrarea) bolnavului intr-un grad de invaliditate;
● cauza invaliditatii: boala obisnuita sau accident de munca(accident asimilat cu accidentul de munca), boala profesionala, dupa caz, accident care nu are legatura cu munca; pentru tuberculoza se va specifica in decizie „TBC” – in toate situatiile se va specifica documentul justificativ;
● data ivirii invaliditatii(cu zi, luna, an);
● termenul de revizuire si valabilitatea deciziei(6-12 luni) sau mentiunea „nerevizuibil prin afectiune” sau nerevizuibil conform legii”, dupa caz;
● planul de recuperare esalonat pe actiuni si perioada de timp pana la data revizuirii medicale;
● formele si conditiile de munca indicate pentru pensionarii cu gradul III de invalidiatate si cazurile respinse.

ATENTIE!

Nu mai pot solicita inscriere la pensie de invaliditate persoanele care au implinit varsta standard de pensionare
La implinirea varstei standard de pensionare sau a varstei standard reduse potrivit legii, pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, beneficiarul unei pensii de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii(pensia de invaliditate sau pensia pentru limita de varsta).

Drepturile de pensie de invaliditate se acorda:

● de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate
● de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara, dar nu inainte de incetarea calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate, pentru persoanele asigurate prin contract de asigurare sociala;
● de la data depunerii cererii, dar nu inainte de incetare calitatii de asigurat, in cazul persoanelor asigurate prin contract de asigurare sociala, ale caror cereri au fost depuse cu depasirea termenului de 60 de zile;
● de la data depunerii cererii, in cazul persoanelor care la data solicitarii pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.

Acte necesare:

● cerere-tip pentru inscrierea la pensie de invaliditate;
● decizia medicala de incadrare in grad de invaliditate, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale;
● carnetul de munca (original si copie);
● alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;
● livretul militar(original si copie);
● diploma de studii(original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
● pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;
● adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractuil colectiv/individual de munca;
● adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
● procura speciala pentru mandatar;
● acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;
● adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia.

Recent Posts