Adev. de stagiu

ADEVERINŢE DE STAGIU DE COTIZARE


Adeverinţele cu stagiile de cotizare realizate după 01.04.2001 se eliberează pentru asiguraţii sistemului public de pensii aflaţi în evidenţa C.J.P. Mureş, la GHIŞEUL nr. 8 :

 a)  ca document in dosarul de pensie – caz in care solicitantul completează cererea de eliberare a adeverinţelor de stagii de cotizare – (formular tipizat (1a) descarcă aici) –  pe care o va ataşa celorlalte acte din dosarul de  solicitare a drepturilor de pensii;

b)  oricând, la cererea persoanei asigurate – (cererea-tip – descarcă aici );

c) la cererea angajatorului –  în vederea obţinerii documentului portabil A1 pentru angajaţi (descarcă aici).

Recent Posts