Formulare

FORMULARE:


Pensii:
-Cerere privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/ pensiei anticipate
-Cerere privind acordarea pensiei de invaliditate
-Cerere privind acordarea pensiei de urmaş
-Cerere privind recalcularea pensiei
-Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
-Cerere pentru acordarea ajutorului de deces
-Cerere pentru stabilirea drepturilor prevazute de OG 105/1999, modificata prin Legea 154/2021
-Cerere privind evaluarea pensiilor
-Cerere privind acordarea indemnizatiei prevazute de Lg. 8/2006
-Cerere pentru schimbarea domiciliului
-Declaratie schimbare domiciliu cu viza de flotant
-Cerere pentru plata pensiei restante
-Cerere transfer dosar de pensie
-Cerere de scutire de la plata impozitului pe veniturile din pensie
-Declaratie pe propria raspundere-pensii internationale
-Declaratie pe propria raspundere privind continuarea studiilor 2023
-Formular Adeverinta grupa de munca
-Adeverinta pentru valorificare venituri brute (anterior aprilie 2001)

Bilete de tratament:
-Cerere bilet de tratament

Stagii de cotizare:
-Contract de asigurare
-Act aditional la contractul de asigurare
-Cerere adeverinta stagiu de cotizare – pensie
-Cerere adeverinta stagiu de cotizare – asigurat
-Cerere adeverinta stagiu de cotizare pentru obtinere document portabil A1
-Declaratia pe propria raspundere pentru contract OUG 163/2020
-Contract de asigurare OUG163/2020

Notificari referitoare la calitatea de neasigurat:
-Cerere notificare calitate de neasigurat – E101

Pensii internationale:
-CAN/ RO 202
-CAN/ RO 203
-CAN/ RO 204
-CAN/ RO 207
-Cerere pensie invaliditate Israel
-Cerere pensie urmas Israel
-Certificat de viata romana-maghiara
-Certificat de viata romana-germana
-Certificat de viata romana-engleza
-Certificat de viata romana-franceza
-Certificat de viata romana-italiana
-Certificat de viata romana-spaniola
-Declaratie propria raspundere pensie limita de varsta, anticipata, invaliditate
-Declaratie propria raspundere pensie urmas
-Declaratie transfer drepturi in strainatate
-E207
-IL/ RO 202
-IL/ RO 203
-IL/ RO 204
-IL/ RO 207
-MD/ RO 202
-MD/ RO 203
-MD/ RO 204
-MD/ RO 207
-RO 202
-RO 203
-RO 204

Expertiza Medicala:
-Cerere tip
-Referat Medical Anexa 2
-Anexa 5 Solicitare avizare concedii medicale >90zile   

Recent Posts