Obligații angajatori

Obligații pentru angajatori


Angajatorii sunt persoanele juridice sau fizice care angajează personal salariat şi care participă în condiţiile legii la sistemul unitar de pensii publice.

Principalele categorii de angajatori sunt:

– persoanele juridice şi persoanele fizice care angajează personal salariat în condiţiile legii, cu contracte individuale de muncă (indiferent de regimul de lucru – 2/4/6 sau 8 ore) şi de durata acestor contracte – determinată sau nedeterminată);

– persoanele juridice cu care funcţionarii publici au raporturi de serviciu;

– instituţiile la care persoanele ce ocupă funcţii elective îşi desfăşoară  activitatea retribuită în această calitate;

– instituţiile la care îşi desfăşoară activitatea persoanele numite în cadrul autorităţii executive, judecătoreşti sau legislative;

– organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti cu personal salariat, conform legii;

– Agenţia Naţională pentru Ocuparea  Forţei de Muncă (ANOFM) , prin structurile sale teritoriale – pentru beneficiarii ajutorului de şomaj aflate în plată, pe perioada legală de achitare a ajutorului respectiv;

– organizaţiile sindicale, patronale, profesionale, partidele politice, alte organizaţii sau asociaţii (cu sau fără personalitate juridică), pentru personalul  angajat de acestea cu contracte individuale de muncă.

a)      Pentru perioadele până la 31.12.2010:

Asigurarea evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (denumite generic declaraţii nominale).

Acestea sunt declaraţii intocmite lunar de angajatori şi constituie documentul pe baza căruia casele teritoriale de pensii stabilesc stagiul de cotizare al asiguraţilor în sistemul public de pensii, pentru perioada 01.04.2001 – 31.12.2010.

Pentru perioada menţionată, declaraţiile nominale se depun în format pe hârtie şi electronic (cu ajutorul programului informatic specific – descarcă aici), la GHIŞEUL nr. 8.

 b)      Pentru perioadele după 01.01.2011:

Formularul  D112 – “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se completează şi se depune de plătitorii de impozite şi contribuţii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.

Recent Posts