Bilete tratament

Bilete TRATAMENT


În sistemul public de pensii, asiguraţii, pensionarii şi persoanele beneficiare ale unor legi speciale pot beneficia şi de alte drepturi de asigurări sociale, în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv de tratament balnear .

Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament  către solicitanţii îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri repartizate fiecărui judeţ de Casa Naţională de Pensii Publice, precum şi în funcţie de sumele alocate anual pentru acest tip de prestaţii, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  • Regulile generale de solicitare şi de repartizare a biletelor de tratament alocate la nivelul judeţului Mureş sunt prevăzute în submeniul: „Criterii de alocare bilete”
  • Lista staţiunilor pentru care sunt repartizate bilete de tratament şi afecţiunile medicale care se tratează este prezentată în submeniul: „Lista staţiunilor pentru tratament balnear”,

iar dacă doriţi să vizualizaţi imagini din câteva staţiunil şi hoteluri – îndeosebi cele aparţinând Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti (al cărui acţionar unic este Casa Naţională de Pensii Publice), le puteţi accesa în submeniul: „Documentare staţiuni”

  • Biletele de tratament balnear se acordă în baza unei cereri tipizate, pe care o găsiţi în submeniul: „Model cerere acordare bilet”

şi pe care o veţi completa conform îndrumărilor prezentate în submeniul: „Îndrumări de completare cerere”.

  • Pentru fiecare serie de bilete de tratament, lista beneficiarilor şi termenele de prezentare pentru ridicarea biletelor, precum şi termenele stabilite pentru redistribuirea biletelor rămase ori lista biletelor disponibile sunt prezentate în submeniul: „Repartiţii bilete”.

Recent Posts