Informatii utile

informații utile


Începând cu data de 1 ianuarie 2024 valoarea punctului de pensie este 2.032,00 lei.

Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data de 01.01.2020 indicele de corecţie, prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,41.

Cuantumul indemnizaţiei de însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate grad I, este de 1.626 lei.

Cuantumul ajutorului de deces este următorul:
-în cazul decesului asiguratului sau pensionarului este  7.567 lei ;
-în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului este de 3.784 lei

Recent Posts