Bine ați venit pe pagina Casei Județene de Pensii Mureș


Noutăţi: 

Politica de confidenţialitate privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal

Legea nr. 186 din 20 octombrie 2016 – privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
Precizări referitoare la Legea nr. 186 din 20 octombrie 2016
Declaraţii (Legea nr. 186 din 20 octombrie 2016): Declaraţia 1a şi Declaraţia 1b
Legea 238/2017 prelungeşte termenul de aplicabilitate a Legii 186/2016 pâna la 31.12.2018  

Cont online CNPP – www.cnpp.ro


Casa Județeană de Pensii Mureș

Casa Județeană de Pensii Mureș este organizată și funcționează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, denumită în continuare C.N.P.P., fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările și modificările ulterioare privind statutul propriu al C.N.P.P.

Casa Județeană de Pensii Mureș asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislației din domeniul pensiilor și asigurărilor sociale de stat.

Casa Județeană de Pensii Mureș are sediul în municipiul Tîrgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 60.

Program cu publicul

Prestații

Ziua

Ora

REGISTRATURA

Luni – JOI

vINERI 

08:00 – 13:00

08:00 – 13:00

Bilete de tratament

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

Adeverințe stagiu de cotizare

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

Casierie

EXCEPTIE IN ULTIMA ZI LUCRATOARE A LUNII

Luni – Joi

Vineri

LUNI – JOI

VINERI

09:30 – 15:00

09:30 – 13:00

09:30 – 12:00

09:30 – 10:00

Evidența contribuabili-Contracte de asig. soc.

Luni -JOI

VINERI

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

AJUTOR DE DECES

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

Pensii, Legi speciale, Cereri, Recalculări, InformațII

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

Negații (formulare Germania E101)

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

întocmire dispoziȚII DE PLATĂ CASIERIE

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00