Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații 2012

NOU:

Ordin Criterii Bilete de Tratament 2014

Procedura optare pentru indemnizatie lunara sau asistent personal

Informatii 2014

Portal CNPP : www.cnpp.ro


Pensionari

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.

VARSTA-STANDARD DE PENSIONARE este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.

STAGIUL MINIM DE COTIZARE, este de 15 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.

STAGIUL COMPLET DE COTIZARE, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.

 • Citeste mai mult
 •  

    

  Angajatori

  Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii se numesc angajatori iar acestea in sistemul public sunt contribuabili. Sunt asimilate angajatorilor persoane fizice care au personal angajat cu contract invidiul de munca, persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu, institutiile unde îsi desfasoara activitatea persoanele ce ocupa functii elective, autoritatiile executive, legislative ori judecatoresti, organizatiile profesionale, sindicatele, patronatele, partidele politice, organizatiile de pensionari si alte organizatii si asociatii, cu sau fara personalitate juridica, în conditiile în care au personal angajat cu contract individual de munca.

  Salariati

  Se numesc salariati persoanele care au un raport de munca cu un angajator - persoana fizica sau juridica. Aceste persoane sunt asigurate in sistemul public de asigurari sociale, prin efectul legi. Salariatii datoreaza contributii individuale de asigurari sociale in cota de 9,5 % din salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin contractul colectiv de munca.

  Alti contribuabili

  Se numesc alte categorii de contribuabili in sistemul public si sunt asigurate obligatoriu persoanele fizice, care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute si care se afla in una dintre situatiile urmatoare :asociat unic, asociati, comanditari sau actionariadministratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management, persoane angajate de institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestorpersoane autorizate sa desfasoare activitati independente,alte persoane care realizeaza venituri din activitati independente,cei care realizeaza prin cumul venituri brute pe an calendaristic echivalente cu cel putin 3 salariimedii brute si care se regasesc in doua sau mai multe situatii mentionate mai susmembrii asociatiilor familiale.