Bine aţi venit pe pagina Casei Judeţene de Pensii Mureş


NOUTĂȚI:

ANUNŢ privind copii beneficiari de pensie de urmaş care au împlinit vârsta de 16 ani / Declaraţia-Angajament se descarcă aici 

COMUNICAT privind modul de transmitere a cererilor de bilete de tratament

COMUNICAT privind reluarea activităţilor de primire a publicului

COMUNICAT privind pensionarii de invaliditate al căror termen de revizuire medicală a fost in perioada stării de urgenţă

Jurisdictia asigurarilor sociale conform Legii nr.127 din 8 iulie 2019

Politica de confidenţialitate privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal

Cont on-line CNPP – www.cnpp.ro


Casa Județeană de Pensii Mureș

Casa Județeană de Pensii Mureș este organizată și funcționează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, denumită în continuare C.N.P.P., fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările și modificările ulterioare privind statutul propriu al C.N.P.P.

Casa Județeană de Pensii Mureș asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislației din domeniul pensiilor și asigurărilor sociale de stat.

Casa Județeană de Pensii Mureș are sediul în municipiul Tîrgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 60.

Program cu publicul: luni – joi: 09 – 13

PrestaŢii

Ziua

Ora

REGISTRATURA

Luni – JOI

vINERI 

08:00 – 13:00

08:00 – 13:00

Bilete de tratament

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

Adeverințe stagiu de cotizare

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

Casierie

EXCEPTIE IN ULTIMA ZI LUCRATOARE A LUNII

Luni – Joi

Vineri

LUNI – JOI

VINERI

09:30 – 15:00

09:30 – 13:00

09:30 – 12:00

09:30 – 10:00

Evidența contribuabili-Contracte de asig. soc.

Luni -JOI

VINERI

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

AJUTOR DE DECES

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

Pensii, Legi speciale, Cereri, Recalculări, InformațII

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

Negații (formulare Germania E101)

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

întocmire dispoziȚII DE PLATĂ CASIERIE

Luni – Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00

ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE-MIERCURI:TEREN

Luni,MARŢI,Joi

Vineri

08:00 – 15:00

08:00 – 13:00