Notificări pt. form. E101

Notificări pentru formularul E101


 În relaţie cu Republica Federală Germania:

– documente necesare pentru emiterea “Notificărilor referitoare la calitatea de neasigurat  în sistemul de securitate socială din România” sunt:

        -cerere tip (formular descarcă aici),

        -buletin/carte de identitate;

       -decizie încetare contract individual de muncă, emisă de ultimul angajator (pentru perioada 2022-2023),

            sau       

       –adeverinţă concediu fără salariu, emisă de ultimul angajator (pentru perioada 2022-2023);

        -contractul încheiat cu angajatorul din  Germania – dacă există.

  Depunerea cererii şi eliberarea Notificării – la GHIŞEUL nr. 10.

Atenţie!  pentru persoanele care au contract individual de muncă în derulare sau realizează venituri din activităţi independente şi se află în evidenţa specifică a Direcţiei Finanţelor Publice Mureş nu trebuie solicitată şi nu se eliberează Notificarea, deoarece acestea sunt deja asigurate în sistemul public de pensii din România.

Recent Posts