Executare silită

Executare silită


Intocmirea dosarelor debitorilor ce urmeaza a fi executati silit au la baza urmatoarele acte:

● TITLUL EXECUTORIU
● SOMATIA
● TOATE ACTELE PREVAZUTE DE O.U.G. 92/2013

Ce este TITLUL EXECUTORIU?

● dispozitie de urmarire = in cazul proceselor verbale de control, intocmite de catre inspectorii corpului de control
● declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat in cazul obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat constituite si individualizate de platitor (declaratia de asigurare):
● titlul executoriu este emis de catre organul de executare silita
● declaratia devine titlu executoriu la scadenta
● acel inscris caruia legea ii recunoaste caracterul de titlu executoriu = (de ex. decizia casei teritoriale de pensii de recuperare a sumelor platite necuvenit), precum si cele emise de organele imputernicite sa emita titluri executorii care privesc creante bugetare (ordinele emise de Curtea de Conturi)
● hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila = in cazul obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, asupra carora s-a pronuntat o instanta judecatoreasca sau un organ administrativ (ex. decizia CNPAS de respingere a contestatiei la procesul verbal de control ramasa definitiva prin neexercitarea caii de atac la instanta judecatoreasca)

Ce este SOMATIA?

● invitatie scrisa, facuta de un creditor debitorului, de a-si executa obligatia de bunavoie, in caz contrar trecandu-se la urmarirea lui silita.
● prevede ca daca debitorul nu achita integral sumele prevazute in aceasta, in termen de 15 zile, organele de executare silita vor trece la celelalte modalitati de executare prevazute de O.U.G.92/2003 cu modificarile ulterioare si anume: poprire, executare silita mobiliara si imobiliara
● cheltuielile de orice fel necesare efectuarii executarii silite sunt in sarcina debitorului daca legea nu prevede altfel.

  • Lista debitori
  • Lista debitori
  • Lista debitori

Recent Posts