Achiziții publice

achiziții publice


Norme procedurale interne – Anexa 2 la Legea 98/2016
Procedura privind achizitiile directe PO-11.01


 

Anunţuri:

27.12.2016 – Anunt de participare simplificat si documentatia privind achizitia publica de servicii postale (in regim intern si international) prin procedura proprie simplificata de tip selectie de oferta:
                      Invitatie de participare
                      Fisa de date a achizitiei
                      Caiet de sarcini
                      Model contract

 17.01.2017 – Anunț de atribuire privind achiziția publică de servicii poștale:
                      Anunț de atribuire


 

 

 

Recent Posts