Declarații de avere/Anunțuri Resurse Umane

Anunțuri resurse umane:

Anunt concurs 15.02.2022
Formular inscriere concurs pentru personal contractual

Anunt concurs
Formular înscriere concurs
Proces Verbal selectie dosare concurs 
Rezultat proba scrisa concurs 
Rezultat final concurs


Declarații de avere:

2021:

Balasoiu Claudia

Biro Ana

Bodan Vasilica

Bucur Violeta

Budnar Ramona

Calugar Gabriela

Calugar Cornelia

Chetan Ioan

Chirila Cristian

Cimpean Vasile Augustin

Costin Nicoleta

Cotoara Angela

Cucuta Cristina

Dalalau Claudia

Dan Elisabeta

Deak Csaba

Florea Minodora

Fratila Maria

Guta Loredana

Kabai Melinda

Katai Melinda

Lazar Liviu

Magyari Kamelia

Man Florin

Matei Nicoleta

Mesaros Alina

Milesan Alina

Moga Marinela

Moisii Vestirea

Moldovan Ida

Moldovan Liliana

Motorga Dorin

Muresan Alin

Muica Liviu

Nesan Loredana

Neag Andreea

Olasz Emoke

Oltean Raducu Marin

Palcu Marius

Pall Irma

Pogacean Viorica

Pologea Sorina

Precup Iuliana

Precup Violeta

Rastasan Roxana

Rus Ana

Rus Pop Anca

Sagyebo Melinda

Salagean Mihaela

Samartean Noemi

Sandor Camelia

Sandor Liliana

Santean Angela

Serban Mariana

Serbanati Daniela

Sporea Adriana

Szabo Anamaria

Szabo Andras

Szegedi Anna Maria

Szocs Tunde

Tarnovean Ileana

Tinca Ioana

Tinca Larisa

Toma Nan Cristina

Varga Renata

Voda Rubina

2020:
laszlo monica sorina dana chirila iulius samartean-noemi santean angela moldovan ida szocs tunde moisii vestirea chetan ioan tarnovean ileana lazar-liviu nesan loredana pall irma calugar lidia cornelia kabai melinda rus-ana florea minodora tinca ioana sandor-camelia magyari hajnal kamelia precup violeta fratila maria sandor-liliana matei nicoleta serban mariana calugar gabriela milesan alina szegedi-anamaria bodan vasilica bucur violeta tinca larisa vanda varga renata voda-rubina dan elisabeta sporea adriana deak csaba muresan-alin budnar ramona feier-lucretia costin-nicoleta rus-pop-anca precup iuliana katai melinda motorga-dorin-ion pogacean viorica guta loredana szabo anamaria cotoara angela cucuta-cristina muica-liviu cimpean-vasile-augustin moga marinela szabo andras salagean mihaela toma-nan-cristina-simona belean-monica palcu-marius rastasan roxana mesaros alina pologea sorina man florin biro-ana oltean-raducu-marin sagyebo melinda dalalau-rodica-claudia

2019:

belean-monica biro-ana bodan vasilica bucur violeta budnar ramona calugar gabriela calugar lidia cornelia chirila iulius chetan ioan cimpean-vasile-augustin costin-nicoleta cotoara angela cucuta-cristina dalalau-rodica-claudia dan elisabeta deak csaba feier-lucretia florea minodora guta loredana fratila maria kabai melinda kantor ana katai melinda lazar-liviu laszlo monica sorina dana magyari hajnal kamelia man florin mesaros alina matei nicoleta milesan alina moga marinela moisi vestirea moldovan ida motorga-dorin-ion muica-liviu muresan-alin nesan loredana oltean-raducu-marin palcu-marius pall irma pogacean viorica pologea sorina precup iuliana precup violeta rus-ana rastasan roxana sagyebo melinda rus-pop-anca salagean mihaela samartean-noemi sandor-camelia sandor-liliana santean angela serban mariana sporea adriana szabo anamaria szegedi-anamaria szabo andras szocs tunde toma-nan-cristina-simona varga renata voda-rubina

2018:

biro anabodan vasilicabucur violetabudnar ramonacalugar gabrielacalugar lidia corneliachetan ioanchirila iuliuscimpean-vasile-augustincostin-nicoletacotoara angeladalalau-rodica-claudiadan elisabetadeak csabaflorea minodorafratila mariaguta loredanahulpus-monica-deliakabai melindakantor anakatai melindalaszlo monica sorina danalazar-liviumagyari hajnal kameliaman florinman-lauramatei nicoletamesaros alinamilesan alinamoga marinelamoisi vestireamoldovan idamotorga-dorin-ionmuica-liviuneag andreea cornelianesan loredanaoltean-raducu-marinpalcu-mariuspall irmapogacean vioricapologea sorinaprecup iulianaprecup violetarastasan roxanarus anarus pop ancasagyebo melindasalagean mihaelasamartean-noemisantean angelaserban marianasomodi yvonesporea adrianasuba enikoszabo anamariaszabo andrasszegedi-anamariaszocs tundetinca larisatoma-nan-cristina-simonavarga renatavoda-rubina

2017:

bodan vasilica bucur violeta budnar ramona caliman-laura calugar gabriela calugar lidia cornelia chetan ioan chirila iulius cimpean vasile augustin cotoara angela DALALAU-RODICA-CLAUDIA dan elisabeta deak csaba florea minodora fratila maria gal larisa guta loredana hulpus-monica-delia kabai melinda kantor ana katai melinda laszlo monica sorina dana lazar-liviu magyari hajnal kamelia man florin man-laura matei nicoleta mathe margit mesaros alina milesan alina moga marinela moisi vestirea moldovan ida motorga dorin ion muica-liviu nesan loredana nistor andreea cornelia Oltean-Raducu-Marin palcu marius pall irma pogacean viorica pologea sorina precup iuliana precup violeta rastasan roxana sabau ana sagyebo melinda salagean mihaela salistean cristina samartean-noemi santean angela serban mariana somodi yvone sopterean pop mirela sporea adriana suba eniko szabo anamaria szabo andras szegedi anamaria szocs tunde tinca-ioana tokes judith toma nan cristina simona varga renata voda-rubina

2016:

bodan vasilica bucur violeta budnar ramona caliman-laura calugar gabriela calugar lidia cornelia chetan ioan cotoara angela DALALAU-RODICA-CLAUDIA dan elisabeta dancs francisca deak csaba florea minodora fratila maria gal larisa guta loredana hulpus-monica-delia kabai melinda kantor ana katai melinda laszlo monica sorina dana lazar-liviu magyari hajnal kamelia man florin man-laura matei nicoleta mathe margit mesaros alina milesan alina moga marinela moisi vestirea moldovan ida muica-liviu nesan loredana Oltean-Raducu-Marin pall irma pogacean viorica pologea sorina precup iuliana precup violeta rastasan roxana sabau ana sagyebo melinda salagean mihaela salistean cristina samartean-noemi santean angela serban mariana somodi yvone sopterean pop mirela sporea adriana stoica stelian suba eniko szabo anamaria szabo andras szegedi anamaria szegedi-anamaria szocs tunde tinca-ioana tokes judith varga renata voda-rubina voica silvia

2015:

babonics olga bodan vasilica bucur violeta budnar ramona buksa sara calugar gabriela calugar lidia chetan ioan chirila iulius cotoara angela cuc maria dan elisabeta dan eugen dancs francisca deak csaba florea minodora fratila maria gal larisa guta loredana ipo kornelia kabai melinda kantor ana katai melinda laszlo monica sorina dana magyari hajnal kamelia man florin man laura matei nicoleta mathe margit mesaros alina milesan alina moga irina moga marinela moisi vestirea moldovan ida muica liviu muresan andrea beata nesan loredana pall irma pogacean viorica pologea sorina precup iuliana precup violeta radu susana rastasan roxana sabau ana sagyebo melinda salagean mihaela salistean cristina santean angela serban mariana somodi yvone sopterean pop mirela sporea adriana stoica stelian suba eniko szabo anamaria szabo andras szocs tunde tokes judith varga renata voica silvia zsegedi anamaria


Recent Posts